Skróty klawiszowe w systemie Windows 8


Skróty klawiaturowe łatwego dostępu

KlawiszeFunkcja
Klawisz logo Windows Przełączanie pomiędzy ekranem Start, a klasycznym Pulpitem
Klawisz logo Windows + C Wyświetla menu Charms
Klawisz logo Windows+ Tab Przełącza między otwartymi aplikacjami (tylko w aplikacjach w interfejsie Modern)
Klawisz logo Windows+ I Wyświetla menu ustawień systemu
Klawisz logo Windows+ J Przełączanie między główną aplikacją a przyciągniętą do boku ekranu
Klawisz logo Windows+ H Wyświetla pasek udostępniania
Klawisz logo Windows+ K Wyświetla pasek urządzeń
Klawisz logo Windows + Q Otwiera panel wyszukiwarki aplikacji
Klawisz logo Windows+ O Blokuje orientację ekranu (w pionie lub poziomie)
Klawisz logo Windows+ F Wyszukiwarka plików
Klawisz logo Windows+ W Wyszukiwarka ustawień
Klawisz logo Windows+ P Ustawienia wielu ekranów
Klawisz logo Windows+ Z Wyświetla dolny pasek z dostępem do wszystkich aplikacji (tylko na ekranie Start)
Klawisz logo Windows+ X Bardzo przydatne menu ze skrótami do wielu narzędzi systemu Windows
Klawisz logo Windows+ . (kropka) Przesunięcie podziału ekranu dla różnych aplikacji do prawej krawędzi
Klawisz logo Windows+ Shift+ . (kropka) Przesunięcie podziału ekranu dla różnych aplikacji do lewej krawędzi
Klawisz logo Windows+ PrtScn Wykonuje zrzut ekranu i automatycznie zapisuje go w folderze Obrazy jako screenshot
Klawisz logo Windows+ Enter Uruchamia Narratora systemu Windows
Klawisz logo Windows+ E Otwiera Mój Komputer
Klawisz logo Windows+ R Otwiera okno Uruchom
Klawisz logo Windows+ U Otwiera Centrum ułatwień dostępu
Klawisz logo Windows+ Ctrl+F Otwiera okno dialogowe Znajdź komputery
Klawisz logo Windows+ 1-10 Uruchomienie programów znajdujących na pasku zadań w kolejności od lewej (zarówno przypiętych, jak i uruchomionych wcześniej)
Klawisz logo Windows+ B Zaznacza pierwszy element w obszarze powiadomień paska zadań, a następnie umożliwia poruszanie się za pomocą strzałek
Klawisz logo Windows+ T Gdy przytrzymamy klawisz Windows każde kolejne naciśnięcie klawisza T wyświetla podgląd kolejnych miniaturek programów uruchomionych na Pasku zadań
Klawisz logo Windows+ M Minimalizacja wszystkich okien
Klawisz logo Windows+ Shift + M Przywrócenie zminimalizowanych okien
Klawisz logo Windows+ D Pokaż/ukryj pulpit (w trybie klasycznym)
Klawisz logo Windows+ L Ekran blokady systemu
Klawisz logo Windows+ Strzałka do góry Maksymalizuje bieżące okno
Klawisz logo Windows+ Strzała w dół Pierwsze przyciśnięcie klawisza strzałki powoduje wyjście z trybu zmaksymalizowanego aktywnego okna, drugie całkowicie minimalizuje aktywne okno
Klawisz logo Windows+ Home Minimalizuje wszystkie okna oprócz aktywnego
Klawisz logo Windows+ Strzałka w lewo Przenosi aktywne okno na lewą połowę ekranu
Klawisz logo Windows+ Strzałka w prawo Przenosi aktywne okno na prawą połowę ekranu
Klawisz logo Windows+ Shift+Strzałka w górę Rozszerza bieżące okno z góry do dołu ekranu
Klawisz logo Windows+ Shift + Lewa/Prawa Strzałka przenosi aktywne okno z jednego monitora na drugi
Klawisz logo Windows+ Spacja Przełączanie języka i układu klawiatury
Klawisz logo Windows+ Ctrl+Spacja Powraca do poprzednio używanej metody wprowadzania danych
Klawisz logo Windows+ F1 Pomoc i obsługa techniczna
Klawisz logo Windows+ (minus) oraz Klawisz logo Windows + (plus) Uruchamia Lupę i pozwala na powiększanie podglądu ekranu i jego zmniejszanie.


Skróty z klawiszem Ctrl
KlawiszeFunkcja
Ctrl + A Zaznacza wszystkie elementy
Ctrl + C Kopiuje wybrany element do schowka
Ctrl + X Wycina zaznaczony element i trzymaj w schowku
Ctrl + V Wkleja element ze schowka
Ctrl + D Usuwa wybrany element
Ctrl + Z Cofa czynność
Ctrl + Y Ponawia czynność
Ctrl + N Otwiera nowe okno w Eksploratorze Windows
Ctrl + W Zamyka bieżące okno w Eksploratorze Windows
Ctrl + E Przechodzi do pola wyszukiwania w prawym górnym rogu okna Eksploratora
Ctrl+? Zmniejsza czasowo rozmiar kafelków, do czasu wykonania innej operacji
Ctrl+> Przeglądanie grup kafelków w prawo
Ctrl+< Przeglądanie grup kafelków w lewo
Ctrl + lub Ctrl - Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Ctrl+rolka myszy Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Ctrl + Shift + N Utwórz nowy folder
Ctrl + Shift + Esc Otwiera Menedżer zadań Windows
Ctrl + Alt + Delete Otwiera ekran Windows Security
Ctrl + kliknięcie na kolejnych elementach Dodaje nowe elementy do zaznaczonych
Ctrl + Shift + kliknięcie i przeciągnięcie elementu Tworzy skrót dla tego elementu w folderze, do którego przeciągamy
Ctrl + Shift + kliknięcie na pasku zadań Uruchamia program jako Administrator
Ctrl + Esc Przełączanie pomiędzy ekranem Start, a klasycznym pulpitem
Ctrl + rolka myszy Pomniejszanie i powiększanie kafelków na ekranie Start


Skróty z klawiszem Alt
KlawiszeFunkcja
Alt Pokaż lub ukryj Menu w Eksploratorze Windows
Alt + D Aktywuje pasek adresu do natychmiastowego wpisywania ścieżki dostępu
Alt + P Otwiera menu Plik w Windows Explorer
przytrzymany Alt + Tab Przełączanie pomiędzy aktywnymi oknami
przytrzymany Alt + przytrzymany Shift + Tab Przełączanie pomiędzy aktywnymi oknami w odwrotnej kolejności
Alt + Spacja Dostęp do menu skrótów dla bieżącego okna
Alt + Esc Przełączanie między otwartymi programami w kolejności, w jakiej były otwierane
Alt + Enter Wyświetla Właściwości zaznaczonego elementu w Eksploratorze Windows
Alt + PrtScn Robi zrzut ekranu aktywnego okna i umieszcza go w schowku
Alt + Strzałka w górę Przejście o jeden poziom folderu w górę w Eksploratorze Windows
Alt + Strzałka w lewo Wyświetla poprzedni folder w Eksploratorze Windows
Alt + Strzałka w prawo Wyświetla następny folder w Eksploratorze Windows


Skróty z klawiszem Shift
KlawiszeFunkcja
Shift + Insert Uruchamianie CD/DVD bez funkcji autoodtwarzania
Shift + Delete Trwałe usunięcie elementu z pominięciem kosza
Shift + F6 Przełączanie między kolejnymi elementami w oknie
Shift + F10 Menu kontekstowe dla wybranego elementu
Shift + Tab Przełączanie między kolejnymi elementami w aktywnym oknie
Shift + klik Zaznaczanie grupy elementów
Shift + klik na Pasku zadań Uruchamianie kolejnego okna uruchomionej aplikacji
Shift + Klik prawym przyciskiem myszy na element na pasku zadań Dostęp do menu kontekstowego dla wybranego elementu


Inne skróty
KlawiszeFunkcja
PageUp Przewijanie zawartości ekranu Startowego
PageDown Przewijanie zawartości ekranu Startowego
Home przejście na początek kafelków
End przejście na koniec kafelków

Google AdSense